لرن اینجاست | یک دنیا آموزش – 2019 – آوریل

https://dogeads.top/

ماه: آوریل 2019

دوج کوین Dogecoin

دوج کوین ، داچ کوین ، دوژ کوین ، داج کوین و ... همگی تلفظ فارسی ( به انگلیسی : Dogecoin ) ارز دیجیتالی است که در آخرین روزهای سال ۲۰۱۳ به جهان معرفی شد . ارز دیجیتالی که با هدف ایجاد یک پول اینترنتی برای پرداخت انعام به فعالان اینترنت و کمک به خیریه‌ها و بدون در نظر گرفتن پذیرش…